Πραγματογνωμοσύνη για In Natura διανομή ακίνητου στην οδό Ολύμπου , Θεσσαλονίκη