Αντικείμενα ενασχόλησης του γραφείου μας

a

Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων

Ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ)

Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή

Άδειες δόμησης - Άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

...

Εξοικονόμηση κατ’ οικόν

...

Ανακαινίσεις

...

Κατασκευή

...

Τοπογραφικά Διαγράμματα

...

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

...

Στόχος γραφείου

Το γραφείο μας έχει αναλάβει περιπτώσεις κατασκευής,  ανακαίνισης και επισκευής κτιρίων με στόχο πάντα ένα εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον αποτέλεσμα . Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της οικοδομής,  στοχεύουμε  στην  παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών, ενώ παράλληλα η χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας, καθώς επίσης και η τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για τον σχεδιασμό δομικών έργων στην Ελλάδα αποτελεί κύρια προτεραιότητα

Σε κάθε έργο, μελετάμε και επιδιώκουμε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πελάτη, προωθούμε την εργονομία των χώρων και παράλληλα δίνουμε βάση ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι τόσο το ιδανικό όσο και να εναρμονίζεται με το ευρύτερο περιβάλλον.