Αδειοδότηση και κατασκευή εδαφόπλακας και στεγάστρου με φωτοβολταϊκα πάνελ σε αγροτεμάχιο στον Τρίλοφο, Θεσσαλονίκης