Αποκατάσταση ζημιών σε διατηρητέο κτίριο επι της οδού Αγίας Σοφίας , Θεσσαλονίκη