Ανακαίνιση και διαχωρισμός διαμερίσματος σε δυο αυτοτελή διαμερίσματα σε οικοδομή στην οδό Ολυμπιάδος , Θεσσαλονίκη