Άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε με την επωνυμία Fregio στην Χανιώτη, Χαλκιδική