Άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε με την επωνυμία the Platerrie Box στην οδο Αλεξάνδρειας, Θεσσαλονίκη