Άδεια λειτουργίας γυμναστήριου στην οδό Κωστή Παλαμά , Καλαμαριά