Αδειοδότηση και επίβλεψη με αναπτυξιακό για Ξενοδοχειακή μονάδα 5* στην Νικητή Χαλκιδικής